Preskočiť na obsah

Dôležité upozornenie pre účastníkov výletu

Účastníci výletu sú si vedomí, že počas exkurzie na Vodnom diele Gabčíkovo musia dodržiavať inštrukcie Vodohospodárskej výstavby a počas pobytu v Thermalparku Corvinu návštevný poriadok

Tento organizovaný výlet v kolektíve ľudí vyžaduje primeranú fyzickú a psychickú dispozíciu, schopnosť prispôsobiť sa a byť súčinný. Osobám so zdravotnými a telesnými obmedzeniami sa neodporúča zúčastniť sa tejto organizovanej aktivity.  

Všetci účastníci potvrdzujú, že vedia plávať. Účasť tých, ktorí nedosahujú vek 10 rokov si vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu na mieste. 

KOCR Trnavský kraj má záujem, aby organizované výlety prebiehali v priateľskej atmosfére, účastníci mali pozitívny prístup k spoločným aktivítám. Všetci účastníci sú povinní sledovať inštrukcie a dodržiavať pravidlá určené organizátorom.  

Sprievodca/organizátor má právo bez nároku na náhradu vylúčiť z organizovaného splavu osoby narúšajúce priebeh výletu, príp. iné osoby, a to v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami KOCR Trnavský kraj.  

KOCR Trnavský kraj nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví účastníkov splavu a iných škodách vzniknutých na splave bez zavinenia KOCR Trnavský kraj.  

TurboVýlet

Exkurzia na Vodnom diele Gabčíkovo a zábava v termalparku Veľký Meder.

Počas štyroch prázdninových sobôt (13. a 27. júla, 10. a 17. augusta 2024) máte jedinečnú príležitosť dostať sa do útrob vodnej elektrárne a spoznať fungovanie Vodného diela Gabčíkovo zvnútra. 

Program výletu:
8:00 nástupné miesto Piešťany, železničná stanica  
8:30  nástupné miesto Trnava, železničná stanica 
8:35 odchod spred železničnej stanice Trnava  
9:10 nástupné mieste Galanta, železničná stanica
10:00 príchod k Infocentru Gabčíkovo
10:15 začiatok exkurzie v Infocentre Gabčíkovo (trvanie 1,5 hod) 
12:30 odchod od VD Gabčíkovo a presun do termálneho aquaparku Veľký Meder 
13:00 – 17:00 kúpanie v aquaparku Veľký Meder
17:00 odchod
17:15 Spiatočná cesta cez Galantu, Trnavu a Piešťany 

Ceny vstupeniek: 25 eur (dospelá osoba) / 22 eur (senior, dieťa do 16 rokov)

Upozornenie: Exkurzie na Vodnom diele Gabčíkovo sa môžu zúčastniť deti od 10 rokov vzhľadom na technické a bezpečnostné nariadenie správy vodného diela. Celodenného výletu sa môžu zúčastniť aj menšie deti, ale nebudú mať prístup na samotnú exkurziu, musia ostať iba v priestoroch Infocentra s rodičom alebo príbuzným. 

Vstupenky

Sobota 27. júla 2024

Sobota 10. augusta 2024

Sobota 17. augusta 2024

sk_SKSlovak
0
    0
    Vaše lístky
    Košík je prázdnyNakupovať lístky